Beauty Color Nails
De voordeligste nagelstudio in Enschede!

Huisregels

Dit zijn onze huisregels waaraan u zich moet houden!
Kinderen zijn niet toegestaan in de salon i.v.m. schade die kan worden aangebracht en tijd die voor een cliënt wordt gereserveerd. P.s. het is voor uw kind(eren) ook niet leuk in een nagelstudio!
Roken is in de salon niet toegestaan.
Behandelingen met acryl in de salon worden uitgevoerd bij personen van 16 jaar en ouder.
Behandelingen met Polygel kan v.a. 12 jaar met goedkeuring en onder begeleiding van ouder(s) of voogd.
Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar Beauty Color Nails Nagelstudio.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Color Nails Nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Afspraken

  1. Een gemaakte afspraak in de salon, via de site, mail, telefoon, Facebook of Whats App is bindend, er wordt dan tijd voor de cliënt gereserveerd.
  2. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelsalon melden via telefoon of Whats App. Niet via SMS of e-Mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Color Nails Nagelstudio 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty Color Nails Nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat is kan Beauty Color Nails Nagelstudio de afspraak annuleren en wordt 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekend.
  4. Beauty Color Nails Nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  5. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, bijvoorbeeld ziekte, sterfgeval, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

Beschadiging & diefstal

  1. Beauty Color Nails Nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Beauty Color Nails Nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map